Volné sdružení výtvarníků PAS
(Paleoart - Art and Science, Paleoart - Umění a věda)

Petr Modlitba

Narodil se 5.7.1968 v Brně.
Malíř paleontologických a paleoantropologických rekonstrukcí.
Ve své tvorbě se zaměřuje především na techniku olejomalby, kvaše a kresbu tužkou,
v menší míře pak na akvarel a perokresbu. Jeho malířský rukopis silně ovlivnila tvorba
Z. Buriana na jehož dílo se snaží ve své tvorbě navázat.
K vědecké malbě jej přivedl J. Jelínek (1926-2004) v roce 2001.
V té době navázal spolupráci i s dalšími odborníky v oborech paleontologie a antropologie (R. Musilem a M. Ivanovem z Masarykovy Univerzity v Brně a R. Gregorovou
a K. Valochem (1920-2013) z Moravského zemského muzea v Brně).
Od roku 2006 však spolupracuje především s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze,
M. Košťákem, M. Mazuchem, J. Sakalou a dalšími.
Neméně významnou spolupráci navázal s kulturními antropology V. Soukupem
a B. Půtovou (FF UK) a paleontologem R. Vodrážkou z České geologické služby.
Od roku 2014 pracuje ve svobodném povolání jako malíř a ilustrátor.

http://www.petrmodlitba.cz/

Nositel projektu Mendelovo muzeum
Za podpory J. Hochmana (vnuka Z. Buriana)
Autoři projektu: Ondřej Dostál, Petr Modlitba