Volné sdružení výtvarníků PAS
(Paleoart - Art and Science, Paleoart - Umění a věda)

Pavel Dvorský

Narodil se 8.9.1946 v Brně.
Při studiu na Lidové škole umění  se dostal k vynikajícímu malíři Petru Skácelovi bratru známého básníka Jana Skácela. Od roku 1962 studoval  Školu uměleckých řemesel v Brně, kde ateliér vedl významný český umělec Dalibor Chatrný. Od roku 1966 studoval pražskou UMPRUM v ateliéru Antonína Strnadela, na jehož místo nastoupil Jiří Trnka, ten byl nucen po roce ze zdravotních důvodů odejít a na jeho místo přišel Zdeněk Sklenář. V roce 1972 ukončil studia diplomovou prací na téma František Halas Kohout plaší smrt. V Brně pracoval až do roku 1990 na volné noze. Spolupracoval s řadou nakladatelství, např. Moravským zemským muzeem a.t.d.
V roce 1990 se vrátil na svou střední školu, tentokrát jako učitel a posléze zde založil nový obor (Vědecká kresba a ilustrace), jehož je dodnes vedoucím. Nyní žije a spolupracuje se svou současnou ženou Pavlou Dvorskou (Hochmanovou)

Nositel projektu Mendelovo muzeum
Za podpory J. Hochmana (vnuka Z. Buriana)
Autoři projektu: Ondřej Dostál, Petr Modlitba