Volné sdružení výtvarníků PAS
(Paleoart - Art and Science, Paleoart - Umění a věda)

Jaroslav Bažant

Narodil se 2.3. 1966.
K zájmu o pravěk dospěl už v dětství četbou knih
 J. Augusty s jedinečnými ilustracemi Z. Buriana, jejichž kouzlo
 tvořené neopakovatelným propojením vědeckých informací a zvláštní
 poetiky, ho velmi ovlivnilo. Dalším zdrojem byl film K. Zemana Cesta
do pravěku. Již v těchto dětských letech začal modelovat mimo jiné i
 vyhynulá zvířata a s přibývajícími roky získával vědomosti o pravěkém
 životě i zručnost.
V pozdější době vytvářel paleontologické rekonstrukce
 podle vědecké literatury a spolupracoval s řadou našich významných
odborníků, například Z. V. Špinarem, S. Štambergem a J. Zajícem. Před
 několika lety byl osloven paleontology z Přírodovědecké fakulty UK v
 Praze k výrobě většího množství modelů pravěké fauny pro budované
 Chlupáčovo muzeum historie Země. Pod odborným dohledem M. Košťáka a M.
Mazucha vytvořil modely měkkýšů, členovců, ryb, obojživelníků a savců.

Nositel projektu Mendelovo muzeum
Za podpory J. Hochmana (vnuka Z. Buriana)
Autoři projektu: Ondřej Dostál, Petr Modlitba