Volné sdružení výtvarníků PAS
(Paleoart - Art and Science, Paleoart - Umění a věda)

Jiří Svoboda

Narodil se 5.5.1965 v Pelhřimově.
K paleontologii a malování jej přivedly již v dětství knihy J. Augusty a Z. Buriana. Po období volné tvorby začal roku 2005 spolupracovat na odborných rekonstrukcích s našimi předními paleobotaniky (S. Opluštilem, J. Pšeničkou, M. Libertínem aZ. Šimůnkem), zabývajícími se tehdy výzkumem na nalezišti Ovčín. Postupně pracuje i na dalších permokarbonských rekonstrukcích z našeho území, jak krajin, rostlin, tak i vymřelých živočichů (společně s J. Zajícem a S. Štambergem).
V posledním období přibyly také rekonstrukce z druhohor a třetihor Severních Čech (ve spolupráci s B. Ekrtem).

http://www.paleoart.cz/

Nositel projektu Mendelovo muzeum
Za podpory J. Hochmana (vnuka Z. Buriana)
Autoři projektu: Ondřej Dostál, Petr Modlitba