Volné sdružení výtvarníků PAS
(Paleoart - Art and Science, Paleoart - Umění a věda)

Volné sdružení výtvarníků PAS (Paleoart - Umění a věda)

 

Členy PAS jsou výtvarníci tvořící v oblasti vědecké umělecké rekonstrukce:

Jaroslav Bažant, Pavel Dvorský, Petr Modlitba, Jiří Svoboda a Jiří Teichmann

 

Volné sdružení PAS si klade za cíl propagovat vědeckou kresbu, malbu i modelářství.

 

Propojení univerzitního muzea a skvělých umělců je počinem, který by měl ukázat důležitost umění ve vědě nejen pro obec akademickou, ale i širokou veřejnost.

Chce také v duchu slov jednoho z nejvýraznějších představitelů tohoto oboru, malíře Zdeňka Buriana, přispět k uvědomění si sounáležitosti člověka s přírodou dnes, stejně jako v dávné minulosti.

 

Cíl:

  • popularizace a přiblížení vědecké práce veřejnosti prostřednictvím umění
  • vytváření příležitostí pro prezentaci umělců pohybující se ve světě věděckých rekonstrukcí formou setkávání, mítinků, workshopů...
  • nabídnout vědeckým pracovníkům možnost spolupráce s umělci vytvořením databáze představující ukázku z díla každého z autorů v jejich osobitém stylu
  • zajistit a nabídnout prostory pro pořádání výstav a zajištění kurátorských projektů
  • propagace díla Z. Buriana v rámci společných akcí projektu

 

 

Pár slov za malíře....  

Už jako malý kluk jsem obdivoval knihy prof. Josefa Augusty a Eduarda Štorcha v nichž se vyskytovala různá pravěká zvířata podivuhodných podob a tvarů, či pravěcí lidé neohroženě bojující s divokou zvěří a drsnou přírodou. Přímo „Osmým divem světa“ pak pro mne byl film Karla Zemana „Cesta do pravěku“.
Všechny tyto poklady mého dětství a mládí měly však ještě jednoho společného jmenovatele, jemuž vděčím za to, co dnes dělám. Tímto jmenovatelem byl malíř a ilustrátor ZDENĚK BURIAN.
A  právě obdiv k tomuto vyjímečnému malíři a jeho umění naprosto věrohodně a sugestivně ztvárnit pravěkou přírodu a tvory v ní žijící, se stal jedním z důvodů proč vznikl projekt „PALEOART – ART & SCIENCE“ - Paleoart – umění a věda (PAS).
Pod tímto názvem se skrývá volné sdružení výtvarníků zabývajících se dnes už velmi populárním oborem, tzv. „vědeckou obrazovou rekonstrukcí“. Tento obor není sice sám o sobě ničím novým a ve světě je v současnosti velmi rozšířený. V našem pojetí však chceme toto velice zajímavé odvětví výtvarného umění úzce spjatého s vědeckým pohledem na historii života na planetě Zemi, rozšířit a zpřístupnit i široké veřejnosti.
V rámci projektu PAS se představí tvůrci, kteří se v tomto oboru pohybují už řadu let a to na té nejvyšší úrovni. Každý z nich pracuje svým osobitým způsobem a mnozí žili a sklízeli svou prací úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Všechny však spojuje nejen výtvarno jako takové a zájem o prehistorii Země, ale také hluboká úcta k již zmiňovanému malíři Zdeňku Burianovi, jehož dílo bezesporu vždy patřilo a stále patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo ve světě na tomto poli  vytvořeno.

Dovolil bych si tedy za sebe i své kolegy, pozvat Vás k účasti na výstavách, přednáškách, diskuzích s odborníky a na další akce, které budeme v rámci našeho projektu realizovat, a o kterých Vás budeme na našich webových stránkách informovat. Jste srdečně zváni k aktivní účasti na akcích, kde se dozvíte více o tom „Jak se maluje pravěk“.


Spoluautor projektu PAS
Petr Modlitba

 

V rámci projektu PAS nabízíme:

Výstavy projektu PAS

  1. společné - za účasti všech zapojených autorů
  2. jednotlivých vybraných autorů
  • přednášky a besedy na téma: Vědecká umělecká rekonstrukce
  • workshopy pro děti na téma: Jak se maluje pravěk
  • vytvoření výtvarného díla „na zakázku“ některým z našich umělců dle Vašeho výběru

Nabízíme také možnost spolupráce s některým z našich tvůrců na Vašich vědeckých nebo uměleckých projektech. Zajistíme zkontaktování s Vámi vybraným výtvarníkem.

V případě zájmu o některou z uvedených aktivit nás prosím kontaktujte: Petr Modlitba, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nositel projektu Mendelovo muzeum
Za podpory J. Hochmana (vnuka Z. Buriana)
Autoři projektu: Ondřej Dostál, Petr Modlitba